No News To Show !!!

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମାନ୍ୟବର ମୂଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀମତୀ ଆସ୍ଵଥି ଏସ, ଭା ପ୍ର ସେ
ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାରୁଲ ପଟାୱରୀ, ଭା ପ୍ର ସେ
ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ,
ଓ.ସେ.ପା.

SCHOOL SCENARIO @ 2022-23

Total Schools

61891

Total Govt. Schools

48658

Total Govt. Aided Schools

5850

Total Recognised Private Schools

6084

Total Central Govt. and Other Schools

179

Total Unrecognised Schools

1120